EuroGrafics

EuroGrafics

EuroGeographics este o organizație, întemeiată în septembrie 2000, care conectează activitatea tuturor agențiilor naționale de cadastru și de cartografie de pe continentul european.

EuroGeographics a luat naștere prin fuzionarea a două organizații internaționale mai vechi: MEGRIN (Multi-purpose European Ground Related Information Network – Rețeaua Europeană de Informații referitoare la Terenuri) și CERCO (Comite Europeen des Responsables de la Cartographie Officielle – Comitetul European al Responsabililor cu Cartografia Oficială).

EuroGeographics – care în acest moment reunește 52 de organizații din 43 de state – funcționează sub forma unor grupuri de experți, dintre care amintim: Grupul pentru coordonare la nivelul U.E., Grupul de experți în cadastru și publicitate imobiliară, Grupul de experți în probleme referitoare la calitate, Grupul de experți în informații și specificațiile datelor.

Principalul program dezvoltat în acest moment de EuroGeographics este Programul EuroSpec, care include atât proiecte de dezvoltare (precum EuroGeoNames sau EuroRoads și EuroBoundaries), cât și proiecte de implementare și întreținere (precum EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, EuroBoundaryMap și EuroMapFinder).

Asociația Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară din România (ANCPI) este membru activ al EuroGeographics începând cu anul 2004, participând la realizarea proiectelor EuroGlobalMap, EuroRegionalMap și EuroDem (acesta din urmă fiind destinat modelului digital al elevațiilor terenului). În cadrul primelor două proiecte, au fost deja constituite baze de date geospațiale la nivelul întregii țări, care respectă standardele europene, la scările de 1:250000 și 1:1000000.