Geodezia. Posibile definitii

Geodezia. Posibile definitii

Denumirea de „geodezie“ provine din greaca veche, din două cuvinte care avea sensul de „pământ“ și de „a împărți“. Pornind de la această etimologie, putem formula cea mai simplă definiție a geodeziei / știința împărțirii pământului.

În epoca modernă, o primă definiție considerată a descrie foarte bine obiectul acestei științe a fost dată de Helmert, în 1880. În conformitate cu această definiție, geodezia este știința măsurării și reprezentării suprafeței pământului.

După aproape un secol, s-a revenit asupra definiției, fiind preferată aceea, mai completă, a lui Sigl: geodezia este știința care are ca obiect determinarea configurației, mărimii și câmpului gravific al pământului, precum și reprezentarea acestuia sub formă de hărți.O altă propunere de completare a definiției lui Helmert din secolul al XIX-lea i-a aparținut Institutului Național al Canadei. În conformitate cu această nouă definiție, geodezia este disciplina care se ocupă cu măsurarea și reprezentarea pământului, inclusiv a câmpului său gravific, într-un spațiu tridimensional, în funcție de timp.

O ramură a geodeziei este topografia. Aceasta se ocupă cu întocmirea planurilor și a hărților pe suprafețe mici, scopul fiind ca acestea să reprezinte într-un mod cât mai fidel toate caracteristicile terenului.