Geodezie

Geodezie Topografie Oradea
Servicii geodezice:

– Determinarea exactă a coordonatelor X,Y şi Z în orice zonă a ţării;

– Realizarea şi îndeşirea reţelelor topografice de sprijin;

– Realizarea şi îndeşirea reţelei geodezice prin metode clasice sau prin metode GPS;

– Monitorizări ale deplasărilor în timp (Studiul deformaţiilor);

– Măsurători de înaltă precizie folosind metode GPS.

Experții noștrii topografi execută la cererea clienţilor o serie de lucrări specifice:

– Lucrări de cadastru pentru înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară;

– Dezmembrări / alipiri; – Intabulări construcții şi terenuri; – Documentaţii pentru descrierea dezmembrămintelor;

– Studii topografice pentru realizarea diferitelor investiţii în toate fazele întocmirii documentaţilor;

– Studii topografice pentru obţinerea avizului necesar înfiinţării şi exploatării balastierelor;

– Lucrări de cadastru de specialitate: cadastrul agricol, cadastrul forestier, cadastrul imobiliar, cadastrul edilitar, cadastrul apelor, cadastrul căilor de comunicaţii, etc.

– Lucrări de topografie inginerească (trasări de construcţii civile şi industriale, asistenţă topografică Reabilitări Drumuri Naţionale, reţele edilitare, nivelment geometric de precizie, editare de profile transversale / longitudinale existente prin diferite elemente ale construcţiilor).