Informatizarea cadastrului

Informatizarea cadastrului

Cadastrul apare de două ori în programul de guvernare pentru perioada 2013-2016 al guvernului condus de Victor Ponta.
Astfel, pentru domeniul informațiilor de interes public au fost fixate următoarele două priorități:

• Sistemul Informatic Integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

• Sistemul Informatic Integrat de Acces Electronic la Justiţie

Cadastrul apare în prim-plan și în legătură cu protecția şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice.

Cităm din programul de guvernare:

„Gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice, în scopul creşterii contribuţiei acestora la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigurarea dezvoltării durabile, creșterea potențialului economic și ecologic al pădurilor, intensificarea eforturilor de protecție a pădurilor printr-o administrare adecvată, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniulile silvic și cinegetic“.

A treia dintre măsrile menite să ducă la realizarea acestor scopuri este următoarea:

• „Intocmirea unui Inventar Forestier National in scopul unei bune cunoasteri a resurselor silvice si crearea cadrului necesar in vederea realizarii lucrărilor de Cadastru pentru Fondul Forestier Naţional“.

Interesant este că, și în programul de guvernare al alianței ARD, cadastrul reprezenta, de asemenea, o prioritate.

Legat de cadastru, programul de guvernare al ARD pornea de la afirmarea următoarei viziuni:

„Evidenţa clară, completă şi transparentă a drepturilor de proprietate imobiliară constituie un activ important pentru atractivitatea şi eficienţa investiţională a României“.

Pornind de aici, au fost fixate următoarele obiective de guvernare:

• finalizarea clarificării drepturilor de proprietate imobiliară;

• informatizarea generală a datelor privind proprietatea imobiliară;

• informatizarea generală a datelor spaţiale privind România;

• îmbunătăţirea şi simplificarea aplicării legislaţiei în materie de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

• înfiinţarea Registrului Electronic Naţional al Proprietăţilor din România;

• realizarea ortofotoplanului la scară naţională;

• înfiinţarea Registrului Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale.