Necesitate cadastru

Necesitate cadastru

E recunoscuta oficial necesitatea unui cadastru al padurilor

   In ultimele două decenii, autoritățile naționale de mediu au elaborat de mai multe ori câte o Strategie Națională pentru păduri, însă niciuna dintre acestea nu a ajuns să fie pusă în aplicare. Acum, se elaborează o nouă strategie națională, de această dată pentru o perioadă de 9 ani.

Principalele elemente ale acestei strategii vizează creșterea suprafeței împădurite, reducerea defrișărilor și management în condiții de dezvoltare durabilă.De asemenea, există intenția de a se efectua cadastrul pădurilor, dublat de un sistem informatic.

În prezent, conform datelor furnizate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, suprafața totală a fondului forestier național este de 6,5 milioane de hectare, dintre care proprietatea publică a statului reprezintă 3,4 milioane de hectare, adică 52,2%, iar restul suprafeței se află în proprietate privată. Astfel, media este de 0,27 de hectare de pădure pe cap de locuitor.

În ceea ce privește speciile de arbori, pădurile României au următoarea compoziție: 29,9% păduri de rășinoase, 31,5% păduri de fag, 18% păduri de stejar, 15,7% alte specii tari și 4,9% alte specii moi.