Preturi

Tarife ANCPI:

Preturi
Informatii privind preturile
Prețurile sunt calculate pentru fiecare proiect în parte, în funcție de specificul ridicării topografice (geografia terenului, suprafața, număr de puncte necesare) Tarifele practicate de către firma noastră pentru serviciile către clienţi sunt calculate în funcţie de complexitatea lucrărilor (arii, natura suprafețelor, acces, distanțe, etc). Pentru a evita eventuale confuzii legate de stabilirea unor tarife pentru anumite lucrări, vă rugăm să ne contactați.

✔ prima înregistrare și intabulare teren intravilan – 120 Ron

✔ prima înregistrare cu intabulare teren extravilan (dacă terenul provine din Titlu de proprietate) – 0 Ron

✔ prima înregistrare fără intabulare (flux întrerupt) teren intravilan și extravilan – 60 Ron

✔ extras de Carte Funciară – 20 Ron

✔ copie Carte Funciară – 5 Ron/pagină

✔ notare construcție nouă (dacă există prima înregistrare) – 60 Ron + 0,05% din valoarea de impozitare a construcției

✔ notare construcție (dacă nu există prima înregistrare) – 120 Ron

✔ actualizare date imobil – 60 Ron

✔ modificare limite imobil – 60 Ron

✔ apartamentare – 60 Ron/apartament

✔ alipire imobile – 60 Ron/imobil nou creat

✔ dezlipire imobil – 60 Ron/imobil nou creat