Servicii cadastru

Servicii cadastru

Executăm lucrări de specialitate în Oradea și împrejurimi:

Cadastru Oradea

– Cadastru imobiliar (case, apartamente, construcții industriale) şi edilitar (drumuri, căi ferate, etc.);
– Documentaţii cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor;
– Înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei pe o parcelă înscrisă în Cartea Funciară;
– Alipiri, dezlipiri construcţii şi terenuri (intravilan şi extravilan), rectificări limite;
– Obţinerea avizelor de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Relevee