Unitati de masura

Unitati de masura

Unitati de masura pentru lungime folosite in masuratorile topografice si geodezice

Metrul liniar actual este o unitate de măsură introdusă destul de târziu, în măsurătorile topografice și geodezice.

Abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, geodezii Delambre și Mechein au măsurat meridianul pământesc între localitățile Dunkerque și Barcelona, din însărcinarea Academiei Franceze. Tot ei aveau să propună metrul ca unitate de măsură în Franța, în 1799. Un metru era considerat ca reprezentând 1/40.000.000 din lungimea totală a unui meridian pământesc. În 1801, a fost chiar confecționat un metru etalon, aflat și astăzi în localitatea Sevres, de lângă Paris.Treptat, acest metru a început să fie adoptat drept unitate de măsură în tot mai multe țări. În 1840 a devenit obligatoriu în Franța. În Principatele Române, metrul a fost introdus în 1866, spre sfârșitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Ultimele țări care au adoptat metrul liniar drept unitate de măsură au fost Anglia, în 1971, și Statele Unite ale Americii, în 1972.

Iată alte unități de măsură folosite în topografie și geodezie înainte de adoptarea metrului, în Țările Române:

→     un stânjen ardelenesc egal cu 1,98 de metri

→    un stânjen muntenesc, egal cu 1,96 de metri

→    un stânjen moldovenesc, egal cu 2,23 de metri

→    o palmă muntenească, egală cu 0,25 metri

→    o palmă moldovenească, egală cu 0,28 metri

→    un dejet muntenesc, egal cu 0,02 metri

→     un dejet moldovenesc, egal cu 0,03 metri

De asemenea, iată unități de măsură folosite în topografie și geodezie, înainte de adoptarea metrului, în alte spații geografice:

→       o milă austriacă, egală cu 7595 de metri

→       o milă ungară, egală cu 8353 metri

→       o milă engleză, egală cu 1,609 metri

→       o milă marină, egală cu 1852 de metri

→        un yard, egal cu 0,914 metri

→        un inch, egal cu 0,025 metri

→       un foot, egal cu 0,304 metri