Topografie

Topografie

Topografie Oradea Executăm lucrări de specialitate în topografie pentru realizarea bazei de date digitale şi grafice necesare lucrărilor de:

– Construcţii de drumuri;

– Construcţii de locuinţe ;

– Construcţii industriale;

– Reţele edilitare;

– Realizarea PUZ (Plan Urbanism Zonal);

– Realizarea PUD (Plan Urbanism Detaliu);

– Trasări construcţii civile şi industriale;

– Trasări drumuri ;

– Trasări reţele edilitare;

– Construcţii hidrotehnice;

– Realizarea studiilor topografice pentru stabilirea perimetrului de exploatare a balastierelor;

– Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;

– Documentaţii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;

– Plan de situaţie pentru orice tip de platformă; – Planuri de situaţie incluzând curbe de nivel;

– Profile longitudinale şi transversale;

– Calcule pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;

– Modele 3D a reliefului în diferite stadii.

Execuția Lucrărilor de Topografie:

– Realizarea Rețelei Topografice de Construcții (RTC);

– Trasarea contururilor clădirilor, a axelor și cotelor din proiect;

– Nivelment de mică și mare precizie;

– Urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

– Măsurători pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;

– Măsurători pentru determinarea adâncimii lacurilor sau a râurilor;

– Ridicări topografice pentru orice tip de platformă;